Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

Produktbeskrivelse: Zyx® 3 mg benzydaminhydrochlorid sugetabletter (smagsvarianter: citron, mint, appelsin & honning, eukalyptus). Indikationer: Zyx bruges mod smerter og irritation i mund og svælg. Dosering: Voksne og børn over 6 år: En sugetablet 3 gange daglig i højst 7 dage. Børn på 6-11 år: Lægemidlet skal gives under en voksens opsyn. Børn under 6 år: Må ikke anvendes til børn under 6 år pga. kvælningsrisiko. Sugetabletterne opløses langsomt i munden. Må ikke tygges eller synkes. Interaktioner: Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof, et eller flere af hjælpestofferne eller acetylsalicylsyre og/eller NSAID. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Hos patienter, der har eller har haft bronkial astma, kan der forekomme bronkospasme. Hos enkelte patienter kan sår i mund eller svælg skyldes alvorlige sygdomsprocesser. Hvis symptomer ikke bedres i løbet af 3 dage, skal du derfor opsøge din læge/tandlæge. Patienter, der lider af sjælden, arvelig fruktoseintolerans, bør ikke tage Zyx (indeholder isomalt). Zyx Mint og Zyx Citron indeholder aspartam, en phenylalaninkilde, kan være skadelig for mennesker med fenylketonuri. Zyx appelsin & honning indeholder Sunset yellow (E 110) og duftstoffer med citral, citronellol, d-Limonen, geraniol, linalool som kan medføre allergiske reaktioner. Zyx mint og Zyx citron indeholder mintduftstof med benzylalkohol, citronellol, d-Limonen, eugenol, geraniol, linalool og citronduftstof med benzylalkohol, citral, citronellol, d-Limonen, geraniol og linalool, som kan medføre allergiske reaktioner. Zyx mint og Zyx citron indeholder også butylhydroxyanisol som er en komponent af citronduftstof hvilket kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder. Zyx eukalyptus indeholder eukalyptusolie med d-Limonen som kan medføre allergiske reaktioner. Graviditet og amning: Bør ikke anvendes. Trafik- og arbejdssikkerhed: Ved de anbefalede doser påvirker benzydamin ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Overdosering: Der er ikke blevet meldt om overdosering ved sugetabletformuleringen. Bivirkninger: Ikke almindelige: Lysfølsomhed. Sjældne: brændende fornemmelse eller tørhed i munden. Meget sjældne: kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Udslæt og hævelser. Ikke kendt frekvens: alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) med vejrtrækningsbesvær, trykken for brystet, svimmelhed, besvimelse, pludseligt hududslæt og hævet læber/tunge/svælg. Følelsesløshed i munden. Opbevaring og holdbarhed: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. Opbevaringstiden for produktet er 4 år.

Læs grundigt oplysningerne i indlægssedlen inden brug af dette lægemiddel. Revideret på baggrund af de godkendte produktresuméer dateret januar 2023.

Pakningsstørrelser: 20 stk. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Viatris ApS, Borupvang 1, 2750 Ballerup.

viatris_logo

Du forlader zyxtablet.dk

Hvis du klikker på ”Fortsæt” nedenfor, forlader du dette affilierede Viatris-selskabs websted for at gå til et websted tilhørende en tredjepart, som alene er ansvarlig for dets indhold.